Úvod

Vážení hostia, vážení autori

srdečne Vás pozývame k publikovaniu príspevku a účasti na medzinárodnej konferencii "Moderné Bezpečnostné Technológie v Doprave 2019" (Modern Safety Technologies in Transportation 2019), ktorá sa bude konať 28 - 29. Novembra 2019 v Univerzitnej knižnici Technickej Univerzity v Košiciach, Boženy Němcovej 7, Košice, Slovensko.

Konferencia je organizovaná Leteckou fakultou Technickej Univerzity v Košiciach a s podporou partnerov.

Medzinárodná konferencia MOSATT 2019 rozvíja svoj potenciál na základe profesionálnych diskusiách a prezentáciách výskumných aktivít od roku 2005 (MOSATT 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017).

INDEXOVANIE

Príspevky, ktoré prejdú recenzným konaním a budú prijaté a odprezentované na konferencii budú postúpené na indexovanie v databázach IEEE Xplore Digital LibrarySCOPUS and Web of Science (WoS)

HLAVNÝ CIEĽ

Zhodnotiť súčasný stav bezpečnosti dopravy v nových podmienkach globalizácie a rozširovania EÚ a poskytnúť inšpiráciu pri hľadaní spôsobov znižovania bezpečnostných rizík v rôznych odvetviach dopravy.

URČENÉ PRE

univerzity, výskumné inštitúcie, výrobné a dopravné spoločnosti, štátne úrady

ROKOVACIE JAZYKY

anglický

JAZYK ČLÁNKOV V ZBORNÍKU

anglický