Dôležité termíny

DÁTUM KONANIA

28. - 29. november 2019

REGISTRÁCIA

Články je potrebné vložiť do edičného systému najneskôr do 7.10.2019. Následne bude prebiehať recenzné konanie. Informácia o akceptovaní článku bude zaslaná emailom najneskôr 28.10.2019.

Autori, ktorých články budú po recenznom konaní prijaté do programu konferencie, budú mailom informovaní o spôsobe platby účastníckeho poplatku.

Prijaté články budú uverejnené v zborníku konferencie po zaplatení účastníckeho poplatku aspoň jedným zo spoluautorov.

FINÁLNE ČLÁNKY A ÚČASTNÍCKY POPLATOK

Finálne verzie článkov musia byť zaslané najneskôr do 11.11.2019